ورود

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش
');

پروژه های من

دانلود پایان نامه بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستي

موضوع پروژه:  پایان نامه بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستي

تعداد صفحات:81

فرمت: word

قیمت:  10000 تومان

فهرست:

 

 

فهرست مطالب

عنوان

 

فصل اول

كليات و مقدمه

 

1-1 مقدمه

 

1-2 بيان مسئله

 

1-3 اهميت و ضرورت تحقيق

 

1-4 اهداف تحقيق

 

1-5 فرضيه ها و سئوالات تحقيق

 

1-6 متغيرهاي تحقيق

 

1-7 تعريف مفهومي و عملياتي

 

فصل دوم

پيشينه تحقيق و پايه هاي نظري

 

1-2 پيشينه نظري تحقيق

 

2-1-1 مفهوم سلامت روان

 

2-1-2 تاريخچه سلامت روان در جهان

 

2-1-3 تاريخچه سلامت روان در ايران

 

2-1-4 مفهوم سلامت روان از ديدگاه هاي مختلف

 

2-1-5 سلامت روان از نظر مكاتب

 

2-1-6 اصول سلامت روان

 

2-1-7 هدف ايجاد سلامت روان

 

2-1-8 مكانيزم هاي دفاعي و نقش آن در سلامت روان

 

2-1-9 جمع بندي

 

2-2 پيشينه عملي تحقيق

 

2-2-1 همه گير شناسي در ايران

 

2-2-2 بررسي همه گير شناسي در جهان

 

فصل سوم

روش شناسي تحقيق

 

3-1 روش تحقيق

 

3-2 جامعه آماري

 

3-3 نمونه تحقيق

 

3-4 ابزار تحقيق

 

3-4-1 مقياس هاي چهارگانه آزمون

 

3-4-2 موارد كاربرد و محدوديت هاي آزمون

 

3-4-3 نمره برش آزمون

 

3-5-3 پايايي آزمون

 

3-6 اعتبار پرسشنامه

 

3-7 روش جمع آوري اطلاعات و اجرا

 

3-8 تجزيه و تحليل آماري

 

فصل چهارم

يافته هاي تحقيق

 

4-1 داده هاي آماري جامعه مورد مطالعه

 

4-2 ميانگين سلامت رواني جامعه مورد مطالعه

 

4-3- تجريه و تحليل فرضيه و سئوالات تحقيق

 

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري

 

5-1 بحث و نتيجه گيري

 

5-2 نتيجه گيري كلي

 

5-3 محدوديت هاي تحقيق

 

5-4 پيشنهادات تحقيق

 

منابع تحقيق

 

پيوست

پيوست

 

فهرست جداول

جدول 2-1 مقايسه بررسي هاي انجام شده در مورد شيوع بيماريهاي رواني در مناطق مختلف جهان و ايران

جدول 4-1. داده هاي آماري جامعه مورد مطالعه

 

جدول 4-2 ميانگين و واريانس جامعه مورد مطالعه

 

جدول 4-3 مقايسه نمرات زنان و مردان در آزمون

 

جدول 4-4 محاسبه ضريب همبستگي سن كارمندان با نمرات سلامت رواني

جدول 4-5 مقايسه ميانگين ها و انحراف معيار سه گروه اشتغال

 

جدول 4-6 تجزيه و تحليل واريانس ها

 

جدول 4-7 مقايسه ميانگين هاي گروه هاي مختلف فعاليت

 

جدول 4-8 تجزيه و تحليل واريانس هاي گروه هاي مختلف فعاليت

جدول 4-9 محاسبه ضريب همبستگي سنوات كاري با سلامت رواني

فهرست نمودارها

نمودار هسيتوگرام 4-1 نمرات سلامت رواني و فراواني آن در مردان و زنان

نمودار هيستوگرام 4-2 سن آزمودني ها و فراواني آن در مردان و زنان

نمودار 4-3 مقايسه ميانگين هاي سه گروه اشتغال

 

نمودار 4-4 ميانگين هاي سلامت رواني گروه هاي مختلف فعاليت

 

 

 

چكيده

 

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ميزان سلامت رواني در كارمندان اداره بهزيستي انجام شده است كه جامعه آماري اين پژوهش را كليه كارمندان زن و مرد اداره بهزيستي با حجم 36 نفر تشكيل مي دهند كه از اين افراد تعداد 31 نفر با محقق در اجراي آزمون سلامت عومي GHQ و پرسشنامه محقق ساخته همراه آن همكاري نموده اند اين تحقيق از انواع زمينه يابي و با هدف بررسي يك فرضيه و چهار سوال تحقيقي انجام گرفت كه داده هاي آماري با استفاده از نرم افزار آماري SPSS با درجه آزادي 95% مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت پس از تجزيه و تحليل داده هاي آماري نتايج بدست آمده در پاسخ به فرضيه و سوالات تحقيق به اين ترتيب مشخص شده است كه ميزان سلامت رواني در مردان بيشتر از زنان است و بين سلامت رواني و سن كارمندان رابطه معني داري وجود ندارد همچنين نتايج گوياي اين مطلب است كه نوع اشتغال در كارمندان در ميزان سلامت رواني آنها تأثير گذار نيست و وجود گروههاي مختلف فعاليتي در اداره بهزيستي تأثيري در ميزان سلامت رواني كارمندان ندارد و بالاخره اين كه بين سلامت رواني و سنوات كاري كارمندان بهزيستي رابطه معني داري وجود ندارد.

 

 

برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                         این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید (پشتیبانی 24 ساعته)

تلفن تماس :                09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

برای مشاهده جزئیات و خرید روی دکمه زیر کلیک کنید

قیمت: 10000 تومان
 

دانلود فایل

پشتیبانی آنلاین

تماس و خرید

برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل     این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

تلفن تماس 09144185326
(24 ساعته)

شما اینجا هستید: Home مقاله و پایان نامه پایان نامه دانلود پایان نامه بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستي