ورود

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش
');

پروژه های من

پروژه مدیریت مقایسه تاثیر سیستم های اداری برای تصمیم گیری بهتر مديران در حوزه مدیریت

پروژه مدیریت مقایسه تاثیر سیستم های اداری برای تصمیم گیری بهتر مديران در حوزه مدیریت

فصل اول كليات  تحقيق

کلیات  تحقیق

1-1مقدمه

2-1 تبیین موضوع تحقیق

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

4-1 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی

2-4-1 اهداف فرعی

5-1 سوالات تحقیق

1-5-1 سوال اصلی

2-5-1 سئوالات فرعی

6-1 تبیین فرضیه های تحقیق

7-1 متغیر های تحقیق

1-7-1 متغیر مستقل

2-7-1- متغیر وابسته

 انواع سیستم های اطلاعاتی:

سیر تکامل فناوری اداری:

اولویت ها:

بخش اول ( استانداردها):

روشهای استفاده از سيستم :

بخش دوم ( نیازهای سیستمی):

نيازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری:

8-1 تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات دقیق

سیستم های اداری :

 خلاصه فصل :

ساختارگزارش تحقیق :

فصل دوم

ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 مقدمه :

تدوین روال‌ها و نحوه گردش مکاتبات و اعمال آنها:


ج- اقدام های پس از پیاده سازی

1-2 تصمیم گیری در سازمانها

1-1-2 شرایط تصمیم مدیران

2-1-2 تئوری های تصمیم گیری

3-1-2 تئوری کلاسیک تصمیم گیری

4-1-2 تئوری رفتاری تصمیم گیری

 5-1-2 بصیرت ، قضاوت و پایبندی به عمل گذشته

6-1-2 یابندگی قضاوتی

7-1-2 قاطعیت در تصمیم گیری

8-1-2 استراتژی در گیر کردن دیگران در تصمیم گیری

9-1-2 تصمیمات فردی ، تصمیمات مشورتی و تصمیمات گروهی

2-2 مدیریت در قرن 21 جایگاه خاصی برای دو سياست کلان قائل است :

1-2-2 آغاز بکار گیری فناوری های اداری

3-2 نقش استراتژیک اطلاعات

1-3-2سیستمها

4-2 روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی

5-2 چرخه حیات سیستم

6-2 اطلاعات

7-2 اهمیت اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی

8-2 سیستمهای اطلاعاتی

9-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی

10-2 کاربرد مدیریت

11-2 مشارکت بیشتر در تصمیم گیری

2-12-2 افزایش سرعت در تصمیم گیري

3-12-2 افزایش سرعت در شناسائی مسائل

13-2 طرح ریزی سازمان

1-13-2 کاهش ارتقاع هرم سازمان

2-13-2 تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر

3-13-2 بهبود هماهنگی

4-13-2 شرح دقیق تری از وظایف

5-13-2 افزایش کارکنان متخصص

14-2 سیستم  های اطلاعاتی و رایانه ها

2-14-2 تحلیل گر سیستم ها

3-14-2 مدیران پایگاه داده ( DBAS )

4-14-2 متخصصان شبکه

5-14-2 برنامه نویس ها

6-14-2 اپراتور ها

15-2 کار برد سیستم اطلاعاتی رایانه محور

16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی

17-2 سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS   )

18-2 سیستم اطلاعات مدیریت (MIS   )

19-2 سیستم های اطلاعات سازمانی

20-2 سیستم های میان سازمانی

 21-2 سیستم پشتیبانی تصمیم ( DSS )

1-21-2 سیستم تصمیم در مقابل سیستم اطلاعات مدیریت

22-2 سیستمهای پشتیبانی گیری ( DSS  )

1-22-2 ویژگیهای سیستم پشتیبانی تصمیم گیری عبارتند از:

2-22-2 بکار گیری سیستم پشتیبانی تصمیم گیری

23-2 سیستمهای پشتیبانی گروهی (GSS )

24-2 سیستم پردازش معاملات ( TPS )

 2-24-2 سیستم پردازشی تعاملات  ( TPS )

25-2 هوش مصنوعی ، سیستم های خبره و تاثیر آن بر سیستم های پشتیبانی تصمیم

26-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ( ECS )

27-2 سیستم کارکنان دانشی ( KWS )

28-2 سیستمهای پشتیبانی مدیران ارشد ( اجرایی ) ( ESS )

 29-2 سیستم پشتیبانی عملیاتی (ESS ) از منظری دیگر

30-2 سیستم گزارشات مدیریت

1-30-2 گزارشات برنامه ای

2-30-2 گزارشات در خواستی

3-30-2 گزارشات استثنایی ( خاص )

4-30-2 گزارشات تفصیلی

5-30-2 گزارشات شخص

31-2 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت را می توان به شرح زیر خلاصه کرد

32-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان

 33-2 طبقه بندی سیستمهای طلاعاتی بر اساس نوع حمایتها

1-33-2 سیستم های پردازش تعامل

2-33-2 سیستم های گزارشات مدیریت

3-33-2 سیستم کارکنان دانش

4-33-2 سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری

5-33-2 سیستمهای اداری

6-33-2سیستمهای پشتیبانی مدیران ارشد ( اجرایی )

7-33-2 سیستمهای خبره

8-33-2 سیستمهای پشتیبانی تصمیمات گروهی

34-2 سیستم های اداری

35-2 مزایا و معایب سیستم های  اداری

1-35-2 مزایای مستقیم

3-35-2 معایب سیستم اداری :

36-2 ارگونومی در مکانیزاسسیون اداری

37-2 بکار گیری تکنولوژی در اداری

38-2 مجموعه نرم فزار های سیستم اداری:

39-2 دستیابی به تعریفی بنیادین ؛ سیستم چیست ؟

اداره مجازی ( Virtual   office ):

40-2 سیستمهای اطلاعاتی

41-2 نمونه کاربرد های سیستم

1-41-2 سیستم اطلاعاتی ( OAS )

2-41-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی  ( ECS )

3-41-2 سیستمهای اطلاعاتی عملیاتی  ( TPS )

4-41-2 سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ( MIS )

5-41-2 سیستمهای مطالعاتی کمک به تصمیم گیری ( DSS )

6-41-2 سیستمهای اطلاعاتی جامع و یکپارچه (ES )

42-2 سیستمهای اطلاعاتی

1-42-2 جدول انواع کاربرد های سیستم اداری :

43-2 نکات برجسته درباره سیستم اداری و بهسازی روشهای کار

44-2خودكارسازي

45-2ضرورت تفكر براي آينده

46-2بهبود كار

47-2تحقق دولت الكترونيك در ايران

48-2ا  فعاليتهاي اختصاصي

49-2 فعاليتهاي عمومي

50-2 مزایای دولت الکترونیکی

51-2- نقد و بررسی تحقیقات انجام شده

1-51-2 پایان نامه :

خلاصه فصل :

فصل سوم

روش اجرايي تحقيق

مقدمه

روش تحقيق

جامعه آماري تحقيق

ابزارهاي جمع آوري اطلاعات

روايي و پايايي تحقیق

مقدمه:

2-3 روش تحقیق

1-2-3 در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگری شده است :

3-3 جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق

4-3 نمونه و نمونه گیری

5-3 بر آورد حجم نمونه

6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات

1-6-3 مصاحبه

2-6-3پرسشنامه

1-2-6-3 معرفی پرسشنامه

2-2-6-3 چگونگي طراحي نهايي پرسشنامه:

7-3 روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability )

1-7-3 روایی / اعتبار

1-7-3 پایايی

8-3 خلاصه فصل

 

فصل چهارم

تجزيه و تحليل آماري داده هاي تحقيق

1-4 مقدمه

2-4 داده

3-4 اطلاعات

1-3-4 منابع تغذيه اطلاعات

1-1-3-4- منبع اطلاعات اوليه :

2-1-3-4- منبع اطلاعات ثانويه

4-4 سيستم هاي پردازش

5-4 تجزيه و تحليل داده ها

6-4 جامعه آماري تحقيق

6-5پرسشنامه

تجزيه و تحليل آماري:

فرضيه اول: سيستم اتوماسيون اداري بر افزايش دقّت تصميم گيري مديران تاثيرمثبت

دارد .

فرضيه دوم: سيستم اتوماسيون اداري بر افزايش بهنگام سازي تصميم گيري مديران

تاثيرمثبت دارد .

فرضيه سومّ: سيستم اتوماسيون اداري بر افزايش اقتصادي بودن  تصميم گيري مديران

تاثيرمثبت دارد .

فرضيه چهارم: سيستم اتوماسيون اداري بر افزايش صحّت تصميم گيري مديران

تاثيرمثبت دارد .

 

فصل پنجم

1-5 نتایج تحقیق :

2- 5 پیشنهادات :

4-5: محدودیتها

1-4-5 محدودیت تحقیق

2-4-5 محدودیت محقق

5-5 پیشنهادات قابل تعمیم در خصوص  سیستم اداری در مجموعه های اداری :

منابع فارسی:

1 - اسکندری، علی رضا، بررسی موانع و مشکلات استقرار سیستم های اطلاعاتی

دربخش منابع انسانی وزارت نفت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،

دانشکده مدیریت 1380.

2 - بهشتیــــان، مهدی؛ ابوالحسنی، حسین، سیستم های اطلاعاتی مدیریت،

تهران: شرکت پردیس 1378.

3 - ثاقب تهرانی، مهدی؛ تدین، شبنم. مدیریت فناوری اطلاعات. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1380.

4 - سلمانی، داود سیستم های اطلاعات مدیریت، تهران: دانشکده مدیریت، جزوه چاپی مقطع کارشناسی ارشد، نیمسال اول 81 - 80.

5 - شه نواز، هوشنگ. ارگونومی و انتقال تکنولوژی. تدبیر، ش 100، 1378.

6 - صــــرافی زاده، اصغر؛ علی پناهی، علی. سیستم های اطلاعات مدیریت. تهران: میر، 1380.

7 - عندلیب آذر، مجتبی. اتوماسیون اداری. مدیریت، ش 44، مرداد و شهریور 1379.

8 - فتحی، مجید. مقدمه ای بر اطلاع رسانی و نظامهای اطلاعات. مدیریت، شماره 51 و 52 مرداد و شهریور 1380.

9 - کریمیان، عباسقلی، بررسی علل مشکلات سیستم های اداری مکانیزه و اتوماسیون در وزارت آموزش و پرورش. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، 1359.

10 - مجیدی، اردوان. تنگناهای اجتماعی در مکانیزاسیون و توسعه سیستم های کامپیوتری در سازمان.گزارش کامپیوتر، شماره 137، 1378.

11 - مؤمنی، هوشنگ. مدیریت منابع اطلاعات. تهران: اتحاد، 1372.

12 - مک لئود، ریموند. سیستم های اطلاعات مدیــــریت. ترجمه مهدی جمشیدیان و اکبر مهدی پور.دانشگاه اصفهان، 13

  13- ابراهیمی ، اردشیر " بررسی عوامل موثر بر رشد دوره های کوتاه  مدت آموزشی مجتمع عالی آموزشی  و پژوهشی آذربایجان " ( پایان نامه کارشناسی ارشد ) ، ( کرج ، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ، 1384 )

14-امینی ، سیاوش " مسائل سنجش در تحقیقات اجتماعی  و بحثی درباره مقیاس گاتمن " ( تهران ، نامه پژوهشکده ، سری یک ، شماره یک ، 96-85، بهار 1375 )

15- ایران نژاد مهدی " روش های تحقیق در علوم اجتماعی " چاپ دوم ( تهران ، نشر مدیران 1382 )

16- اتسلندر ، پتر ، روشهای تجربی تحقیق اجتماعی " ترجمه بیژن کاظم زاده ، چاپ پنجم ، ( مشهد ،  معاونت فرهنگی استان قدس رضوی ، 1371 )

17- بک هارد ، ریچرد ، وندی پریتچارد " میدریت تحولات و نو آوری " ترجمه مهدی ایران نژاد  پایریزی ، ( تهران ، نشر مدیران ، 1387 )

18-بهان ، کیت ، هولمز ، دیانا ، " آشنایی با تکنولوژی اطلاعات " ترجمه مجید آذرخش ، جعفر مهرداد ، ( تهران ، سمت ، 1377 )

19-بهشتیان ، مهدی و حسین ابوالحسنی " سیستم های اطلاعاتی مدیریت " ( تهران ، شرکت پردیس 1387 )

20- پارکینسون و رستوم جی " مهارتهای مدیریت " ترجمه ایران نژاد پاریزی ، تهران ، نشر ازده، 1376 .

21- پاتنام ، رابرت و دیگران " سرمایه اجتماعی ، اعتماد ، دموکراسی و توسعه " به کوشش کیان تاجبخش ، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان ، ( تهران ، نشر شیرازه ، 1384).

22-جراحی ، محمد حسین " دولت الکترونیکی ،  فرصت ها ، چالش ها و روند آینده " ( تهران سایت اینترنتی همکاران سیستم ، 1383 )

23-حری ، عباس " آیین نگارش علمی " دبیر خانه هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور ( تهران ، چاپ سوم 1381 )

24- خاکی ، غلامرضا " روش تحقیق با رویکرد پایان  نامه نویسی " ( تهران ، انتشرات بازتاب 1382 )

25- دفت ، ریچاردال " تئوری . و طراحی سازمان " ترجمه علی پارسائیان و سید محمد  اعرابی ، ( تهران ، چاپ پژوهش فرهنگی ، 1377 )

26- دولان ، شیمون ال و محمد صائبی ، ( تهران ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ، 1381 .

27-دیوید ، فرد آر " مدیریت استراتژیک" چاپ سوم ، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی ، ( تهران ، دفتر پژوهشهای فرهنگی ، 1381 )

28-رابینز ، استیفن پی ، رفتار سازمانی " مفاهیم ، نظریه ها ، کاربرد ها " مترجمان ، علی پارسائیان و سید محمد اعرابی جلد اول ( تهران ، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ، 1377 )

29-رضائیان ، علی ، " اصول مدیریت " ( تهران ، انتشارات سمت ، بهار 1376 )

30-رفیع پور ، فرامرز " کندوکاوها و پنداشته ها ، مقدمه ای بر روشهای  شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی " چاپ چهاردهم ( تهران ، نشر شرکت سهامی انتشار ، 1381 )

31- رولی ، جینفر " مبانی سیستمهای اطلاعاتی " ترجمه زهرا سیف کاشانی ، نجیبه افنانی ، ( تهران ، سمت 1380 )

32-زاهدی ، شمس السادات  " تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها در مدیریت امور اداری صنعتی و بازرگانی " ( تهران ، انتشارات مروارید ، 1382 )

33-زاهدی شمس السادات ، " فن آوری اطلاعات و کنترل در عصر اینفوکراسی " مجموعه مقالات دومین همایش علمی و پژوهش  نظارت و بازرسی ، دانشکده مدیریت دنشگاه تهران ( تهران ، سازمان بازرسی کل کشور ، 1384 )

22

41- وتن ، دیوید ای و کیم اس کمرون " مهارتهای کسب قدرت و اعمال نفوذ " ترجمه محمد علی بابایی زکلیکی ( کرج ، ناشر موسسه تحقیقات  و آموزش مدیریت ، 1381 )

42-هرسی ، پال و کنت بلانچرد " مدیریت رفتار سازمانی ، کاربرد منابع انسانی " چاپ چهاردهم ترجمه علی علاقه بند ( تهران ، امیر کبیر ، 1381

 

 

 محتویات پروژه : فایل ورد ۱۳۵ صفحه

 

براي راهنمايي مي توانيد با يکي از موارد زير تماس بگيريد

ايميل :  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید (پشتيباني 24 ساعته)

تلفن تماس : 09104561172 (پشتيباني 24 ساعته)

فایل ورد | ۱۳۵ صفحه
 

دانلود فايل

پشتیبانی آنلاین

تماس و خرید

برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل     این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

تلفن تماس 09144185326
(24 ساعته)

شما اینجا هستید: Home مقاله و پایان نامه سایر مطالب پروژه مدیریت مقایسه تاثیر سیستم های اداری برای تصمیم گیری بهتر مديران در حوزه مدیریت