ورود

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش
');

پروژه های من

دانلود پروژه آمار کارکنان یک محل

دانلود پروژه آمار کارکنان یک محل

فهرست مطالب : 

آمار توصيفي:
جنسیت کارکنان
نمودار4-1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
مدرک تحصيلي کارکنان
جدول 4-2: فراوانی، درصد، درصد خالص و درصد تجمعي مدرک تحصیلی کارکنان
نمودار4-2: توزیع فراوانی مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان
سابقه کار کارکنان
جدول 4-3: فراوانی، درصد، درصد خالص و درصد تجمعي سابقه کاری کارکنان
نمودار4-3: توزیع فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان
ابعاد سرمايه اجتماعي :
اعتماد کارکنان
جدول 4-4: فراوانی، درصد و درصد تجمعي اعتماد کارکنان
نمودار4-4: توزیع فراوانی اعتماد پاسخ دهندگان
بخشش و روحيه داوطلبي کارکنان
جدول 4-5: فراوانی، درصد و درصد تجمعي بخشش و روحیه داوطلبی کارکنان
نمودار4-5: توزیع فراوانی بخشش و روحیه داوطلبی پاسخ دهندگان
رهبري و مشارکت مدني کارکنان
جدول 4-6: فراوانی، درصد و درصد تجمعي رهبری و مشارکت مدنی کارکنان
نمودار4-6: توزیع فراوانی رهبری و مشارکت مدنی پاسخ دهندگان
مشارکت سياسي کارکنان
جدول 4-7: فراوانی، درصد و درصد تجمعي مشارکت سیاسی کارکنان
نمودار4-7: توزیع فراوانی مشارکت سیاسی پاسخ دهندگان
تنوع در معاشرتها و دوستي ها کارکنان
جدول 4-8: فراوانی، درصد و درصد تجمعي تنوع در معاشرتها و دوستی ها کارکنان
نمودار4-8: توزیع فراوانی تنوع در معاشرتها و دوستی ها پاسخ دهندگان
توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي کارکنان
جدول 4-9: فراوانی، درصد و درصد تجمعي توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی کارکنان
نمودار4-9: توزیع فراوانی توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی پاسخ دهندگان
سرمايه اجتماعي کارکنان
جدول 4-10: فراوانی، درصد و درصد تجمعي سرمایه اجتماعی کارکنان
نمودار4-10: توزیع فراوانی سرمایه اجتماعی پاسخ دهندگان
عدالت سازماني وابعاد آن :
عدالت توزيعي
جدول 4-11: فراوانی، درصد و درصد تجمعي عدالت توزیعی
نمودار4-11: توزیع فراوانی حساسيت پاسخ‌دهندگان به رعايت عدالت توزيعي
عدالت رويه اي
جدول 4-12: فراوانی، درصد و درصد تجمعي عدالت رویه ای
نمودار4-12: توزیع فراوانی حساسيت پاسخ دهندگان به رعايت عدالت رویه ای
عدالت مراوده اي
نمودار4-13: توزیع فراوانی حساسيت پاسخ دهندگان به رعايت عدالت مراوده‌اي
عدالت سازماني
جدول 4-14: فراوانی، درصد و درصد تجمعي عدالت سازمانی
نمودار4-14: توزیع فراوانی حساسيت پاسخ دهندگان به رعايت عدالت سازمانی
آمار استنباطی:
فرضیه اصلی: میان حساسیت کارکنان به میزان رعایت عدالت سازمانی و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی 1: میان حساسیت کارکنان به میزان رعایت عدالت توزیعی و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی 2: میان حساسیت کارکنان به میزان رعایت عدالت رویه ای و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی 3: میان حساسیت کارکنان به میزان رعایت عدالت مراوده ای و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان رابطه وجود دارد.
یافته های جانبی پژوهش
1- آیا بین نمرات دو جنسیت در رعایت عدالت توزیعی تفاوت معناداری وجود دارد.
2- آیا بین نمرات دو جنسیت در رعایت عدالت مراوده ای تفاوت معناداری وجود دارد.
3- آیا بین نمرات دو جنسیت در رعایت عدالت رویه ای تفاوت معناداری وجود دارد.
-4آیا بین نمرات دو جنسیت در میزان مرتبه سرمایه اجتماعی تفاوت معناداری وجود
دارد.
5- حساسیت افراد به کدامیک از ابعاد عدالت بیشتر است
6- آیا بین اعتماد و حساسیت به رعایت عدالت توزیعی رابطه معنی داری وجود دارد؟
9- آیا بین اعتماد و حساسیت به رعایت عدالت رویه ای رابطه معنی داری وجود دارد.
10- آیا بین اعتماد و حساسیت به رعایت عدالت مراوده ای رابطه معنی داری وجود دارد.
11- آیا بین عدالت توزیعی و عدالت رویه ای رابطه معنی داری وجود دارد.
12- آیا بین عدالت توزیعی و عدالت مراوده ای رابطه معنی داری وجود دارد.
13- آیا بین عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای رابطه معنی داری وجود دارد.
11-آيا بين هر يك از ابعاد سرمايه اجتماعي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفتند رابطه معني‌داري وجود دارد؟
1-11- رابطه بین اعتماد و بخشش و روحیه داوطلبی
2-11- رابطه بین اعتماد و رهبری و مشارکت مدنی
3-11- رابطه بین اعتماد و مشارکت سیاسی
4-11- رابطه بین اعتماد و تنوع در معاشرتها و دوستی ها
5-11- رابطه بین اعتماد و توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی
6-11- رابطه بین بخشش و روحیه داوطلبی و رهبری و مشارکت مدنی
7-11- رابطه بین بخشش و روحیه داوطلبی و مشارکت سیاسی
8-11- رابطه بین بخشش و روحیه داوطلبی و تنوع در معاشرتها و دوستی ها
9-11- رابطه بین بخشش و روحیه داوطلبی و توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی
10-11- رابطه بین رهبری و مشارکت مدنی و مشارکت سیاسی
11-11- رابطه بین رهبری و مشارکت مدنی و تنوع در معاشرتها و دوستی ها
12-11- رابطه بین رهبری و مشارکت مدنی و توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی
13-11- رابطه بین مشارکت سیاسی و تنوع در معاشرتها و دوستی ها
14-11- رابطه بین مشارکت سیاسی و توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی
15-11- رابطه بین تنوع در معاشرتها و دوستی ها و توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی
جدول 4-13: فراوانی، درصد و درصد تجمعي عدالت مراوده ای

 

 

آمار توصيفي:

در بخش آمار توصيفي، فراواني، درصد و درصد خالص و درصد تجمعي جنسيت، مدرك تحصيلي و سابقه كار كاركنان و هر يك از ابعاد سرمايه اجتماعي و عدالت سازماني نمونه آماري در قالب جداول و نمودار‌ها آورده مي‌شود

جنسیت کارکنان

 

نمودار و جدول شماره 4-1 توزيع فراواني، درصد، درصد خالص و درصد تجمعي جنسيت پاسخگويان نمونه آماري اين پژوهش را نشان مي‌دهد. همانگونه كه ملاحظه مي‌شود 2/64 % از پاسخ دهندگان زن و7/34 % مرد بوده اند.1/1 % نیز به این سوال پاسخ نداده اند.

 

براي راهنمايي مي توانيد با يکي از موارد زير تماس بگيريد

ايميل :  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید (پشتيباني 24 ساعته)

تلفن تماس : 09104561172 (پشتيباني 24 ساعته)

فرمت فایل : Word | تعداد صفحات : 33
 

دانلود فايل

پشتیبانی آنلاین

تماس و خرید

برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل     این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

تلفن تماس 09144185326
(24 ساعته)

شما اینجا هستید: Home مقاله و پایان نامه سایر مطالب دانلود پروژه آمار کارکنان یک محل