ورود

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش
');

پروژه های من

کار تحقیقی حق توسعه از دیدگاه اسلام و حقوق بشر

چکیده:

اين سؤال كه «معيارها و شاخص هاى توسعه چيست» با رويكردهاى گوناگونى قابل بررسى است. اين كه دين اسلام نيز درباره «توسعه انسانى » حرفى براى گفتن دارد يا نه، سؤالى جدّى و قابل تأمّل است.بى شك، در طرح كامل انديشه اسلامى، مجموعه اى از نظام ها يك منظومه معرفتى تشكيل مى دهد كه نظام اقتصادى در آن جايگاه ويژه اى دارد. در داخل همين نظام، حوزه هاى متعددى از جمله حوزه «توسعه» مطرح است كه خود به حوزه هاى ريزترى تقسيم مى شود. با بروز پيامدهاى منفى توسعه اقتصادى صرف، توجه به ابعاد انسانى توسعه و توسعه پايدار ضرورت پيدا كرد و تحقيقات، گزارش ها و گردهمايى هاى زيادى در سطح جهانى به اين موضوع پرداخت. در همين زمينه، «برنامه توسعه سازمان ملل متحد»  به پيشنهاد فقيد پرفسور محبوب الحق، از سال 1990، همه ساله سلسله گزارش هايى درباره «توسعه انسانى كشورهاى جهان» منتشر مى سازد كه طى آن، درصدد آشكارسازى چهره كشورها در زمينه مسائل انسانى مى باشد. از آن جا كه معيارها و شاخص هاى ارائه شده در اين گزارش مبتنى بر انسان شناسى ناقص و يك بعدى ـ مادى مبتنى بر غريزه ـ مى باشد، از ديدگاه اسلام، نمى تواند مبيّن يك انسان توسعه يافته باشد كه انسان شناسى آن كامل و مبتنى بر فطرت و غريزه ـ هر دو ـ است در حقوق بین الملل و حقوق بشر بعد از جنگ دوم جهانى كلمه توسعه ابتدا در ميان پژوهشگران آمريكايى و سپس عليرغم مفهوم نارسا و گنگ آن در اروپا و سپس در تمام دنيا بكار رفت. وجود سازمان ملل و مؤسسات وابسته به آن كه در مدارك و اسناد خود به نحو وسيعى از اين واژه استفاده كردند در تثبيت آن به عنوان مفهومى جهانى مؤثر بوده است. تاكنون تعريف دقيقى از اين واژه به عمل نيامده است.  اصطلاح توسعه امر تجزيه و تحليل را براى همه كسانى كه در صدد ترسيم مرزهاى آن هستند دشوار و وهم‏انگيز كرده است. معماى توسعه در تناقضات و ماهيت متضاد آن نهفته است. همه قلمرو توسعه گرفتار پاره‏اى از مشكلات معرفت‏شناختى و عملى است. . . اين موضوع كه چگونه مى‏توان مفهوم توسعه را به عوامل تكنولوژيك اقتصادى - سياسى و فرهنگى ربط داد كماكان از هنگام بروز و شكل گرفتن مجزاى اين مفهوم به صورت يك معما باقى مانده است. (2) به هر حال اين كلمه با مفاهيمى نظير پيشرفت، رشد اقتصادى، نوگرايى، دموكراسى، غربى شدن و خلاصه طيف وسيعى از تغييرات و فعاليتهاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى بكار رفته است.

مقدمه:

حقوق بشر دريك برداشت موسع ناظر به مجموعه اي از قواعد اصول، تمايلات وآرزوهاي جوامع انساني درحمايت وارتقاء حقوق اساسي انسان مي باشد واز اينرو منشا اصلي حقوق بشر، حقوق فطري مي باشد كه با توجه به جذابيت هاي ذاتي نهفته دراصولي چون – برابري- عدم تبعيض ، آزادي ، حق حيات، حق بر محيط زيست – حق بر صلح پايدار، حق برداشتن محاكمات عادلانه وحق انتخاب محل سكونت واقامت.. بتدريج قواعد الزام آور وضمانت اجراهاي لازم براي دفاع از حقوق بشر شكل گرفته ومجموعه اي از قطعنامه ها كنوانسيونها- بيانيه ها- اعلاميه ها، را بوجودآورده است كه دركنار نهادهايي چون دادگاه حقوق بشر اروپايي، كميسيون حقوق بشر ، دادگاههاي كيفري رسيدگي بر جنايات يوگسلاوي سابق ورواند وتاسيس دادگاه كيفري بين المللي امكانات مثبتي براي حمايت از حقوق بشر بوجود آمده است . اما به رغم پيشرفت هاي قابل توجهي كه جامعه جهاني از فرداي جنگ جهاني دوم درزمينه حمايت از حقوق بشر بدست آورده است هنوز چالش بسيار جدي پيش روي جامعه جهاني درارتقاء حقوق بشر وجوددارد منشا اين چالش رودررويي دو گرايش متضاد الزامات اقتصاد ليبرائي از يكطرف ومطالبات اجتماعي وعدالت خواها ن از طرف ديگر مي باشد درحالي كه براي بخشي از حقوق بشركه مربوط به حقوق مدني، سياسي، وفرهنگي است ابزارهايي بين المللي لازم توليد شده است ولي درمورد بخش ديگر از حقوق بشر كه موصوف به حقوق همبستگي است ، اقدامات حمايتي بسيار اندكي آن هم درسالهاي اخير صورت گرفته است . واين برخورد دو گانه وتبعيض آميز به اجزاي مختلف مجموعه حقوق بشر ، جهانشمولي آن را زير سئوال مي برد. از اينرو بابررسي جايگاه حق توسعه ، برخورد تبعيض آميز دموكراسي هاي غربي مبتني بر اقتصاد ليبرائي با مجموعه حقوق بشر به بحث گذاشته شده است .در این کار تحقیقی سعی شده است در ابتئا با تعاریفی مشخص ار توسعه و حق توسعه به بیان کلیات بپردازیم و در مبحث های بعدی با توجه به موضوع کار تحقیقی به توسعه و حق توسعه در اسلام و حقوق بشر اشاره کنیم.

 چکیده

مقدمه

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف و تاریخچه

گفتار اول :تعريف توسعه

گفتار دوم :توسعه حق و يا موضوع اخلاقى

گفتار سوم :حق توسعه حقى فردى، يا جمعى يا فردى ـ جمعى

بند اول:بررسی نظریات مختلف

بند دوم:بررسی دیدگاه اسلام

گفتار چهارم :حق توسعه; از مفاهيم حقوق بشر يا امرى اخلاقى

بند اول : حق توسعه به عنوان مصداقی از حقوق بشر

بند دوم: درونمایه حق توسعه

بند سوم:حق توسعه به مثابه حقی نسبت به یک فرایند توسعه

مبحث دوم:مفهوم تاريخى توسعه

گفتار اول: (قديم)

گفتار دوم: (جديد)

بند اول : اهميت توسعه در عصر حاضر

گفتار سوم :ظهور و پيدايش نسل سوم حقوق بشر

بند اول :حق توسعه وسازمان ملل

بند دوم :محتواي حق به توسعه

بند سوم :مباني حق به توسعه

بند چهارم :همبستگي بين المللي مبناي حق به توسعه

فصل دوم:

نگاهی به حق توسعه و توسعه انسانی از دیدگاه اسلام و بیان مسائلی درباره حق توسعه حقوق بشر

مبحث اول :توسعه انسانى از ديدگاه اسلام و حقوق بشر

گفتار اول :تعريف توسعه انسانى

بند اول :تعريف توسعه نيروى انسانى

گفتار دوم :انواع شاخص در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل

بند اول : شاخص توسعه انسانى (HDI

بند دوم :شاخص توسعه انسانى تعديل شده بر حسب نابرابرى هاى مرتبط با جنسيت (GDI) .45

بند سوم :شاخص توسعه انسانى تعديل شده بر حسب توزيع درآمد

بند چهارم :شاخص توانمندى و مشاركت جنسيتى (GEM

گفتار سوم :مبانى توسعه انسانى از ديدگاه اسلام

بند اول :ويژگى هاى انسان در انسان شناسى اسلام

بند دوم :ضرورت تعريفى نو از توسعه انسانى

بند سوم :تعريف توسعه انسانى اسلامى

بند چهارم :استعدادها و نيازهاى واقعى انسان

 

گفتار چهارم: توسعه شاهنشاهى از دیدگاه امام خمینی

بند اول : زمينه‏هاى توسعه

مبحث دوم:مسائلی در مورد حق توسعه حقوق بشر

گفتار اول :حفاظت از محيط زيست مبناي حق توسعه

گفتار دوم :حق به صلح مبناي حق توسعه

گفتار سوم :قطعنامه هاي سازمان ملل

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

Format : Word | Pages : 27

برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                         این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید (پشتیبانی 24 ساعته)

تلفن تماس :                09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

برای مشاهده جزئیات و خرید روی دکمه زیر کلیک کنید

قیمت: 10000 تومان
 

دانلود فایل

پشتیبانی آنلاین

تماس و خرید

برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل     این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

تلفن تماس 09144185326
(24 ساعته)

شما اینجا هستید: Home مقاله و پایان نامه رشته حقوق کار تحقیقی حق توسعه از دیدگاه اسلام و حقوق بشر